Akut vattenläcka i Borshorva

Kvarnlyckan VA-utbyggnad

Kalmar Vatten bygger ut det allmänna (”kommunala”) vatten- och spillvattennätet i Kvarnlyckan, för att förbättra vattenförsörjningen och avloppslösningen i området. Totalt rör det sig om 17 fastigheter.

Område som berörs

Arbetet kommer att påbörjas i mitten av augusti 2020 och kommer pågå fram till februari 2021.

Hur påverkar detta dig?

  • Trafikstörningar kommer att uppstå under byggtiden. Alternativa tillfarter till varje fastighet kommer att ordnas om arbetena blockerar den befintliga. På arbetsplatsen kommer det att finnas personal från Kalmar Vattens produktionsavdelning som kan informera om arbetet.
  • Nedan under "Mer information" hittar du information som skickats ut och presenterats under arbetet.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Linda Kraft Unosson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Publicerad: 25 juni 2020