Påryd VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Långåsvägen, Påryd.

Område som berörs

Långåsvägen

Arbetet beräknas starta vecka 11 och pågå fram till vecka 23, inklusive besiktning.

exempelbild karta

Vad gör vi?

Kalmar Vatten förnyar vatten och spillvattenledningsnätet i Långåsvägen under en begränsad period. Berörda fastigheter kommer att få nya förbindelsepunkter (ca 0,5m utanför fastighetsgräns) för dricks- och spillvatten.

Ledningsnätet på berörd sträcka är gammalt och i stort behov av förnyelse. Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra vattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan exempelvis orsaka källaröversvämningar. Även spillvattenledningarna i aktuellt område är i dåligt skick, och har haft ett löpande underhåll under flera års tid.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats. Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Vi erbjuder denna tjänst via vår webbplats www.kalmarvatten.se/sms.

Till dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det gäller verksamheter med störningskänslig verksamhet. Vi på Kalmar Vatten erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Längst ner på denna sida under "Mer information" finns dokumentet i form av en pdf som du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området, men det kommer tidvis att bli vissa störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.
Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Sara Uhr, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Joakim Svensson, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Publicerad: 9 mars 2020