Akut vattenläcka i Borshorva

Fiskaregatan VA-förnyelse klart

Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dricksvatten och avloppsvatten på nordöstra Kvarnholmen. Dessutom har dagvattennätet förstärkts.

I augusti fortsätter Kalmar Energi med kabelarbeten. Därefter tar serviceförvaltningen över för asfaltering.

Senaste Status

Gammal stadsmur återfunnen

Nya arkeologiska fynd i har hittats i Fiskaregatan i samband med Kalmar Vattens VA-förnyelse. Arkeologerna har under onsdagen 4 mars hittat en stadsmur som anlades provisoriskt på 1670-talet innan stora stadsmuren fick sin plats längre åt norr.

VA-arbete på Ängö

Medan det arkeologiska arbetet pågår på Fiskaregatan så arbetar Kalmar Vatten parallellt med en annan del av ledningsnätet, på Ängö vid infarten till Varvsgatan.

Till Arkeologernas blogg om fynden på Fiskaregatanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stadsmur från 1670-talet har hittats i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (P4 Kalmar)

Område som berörs

Fiskaregatan-Ängöfjärden

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Fiskaregatan under en period om fyra-fem månader.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 1910-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftiga regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats. I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Denna länk finns längst ner på sidan under "Mer information" . På den sidan finns ett dokumentet i form av PDF som kan du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Störningar att vänta

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

Tack för visad förståelse!

VA-förnyelse på Fiskaregatan

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Linda Kraft Unosson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020
Publicerad: 1 februari 2020