Fredriksskans VA-arbeten klart

Senaste Status

Var försiktig när du kör på cykelvägen, den kommer från nu att användas även av cyklister och fotgängare.

  • Kommunens serviceförvaltning tar över ansvaret för Fredriksskansgatan från vecka 9.
  • Serviceförvaltningen kommer fortsatt hålla Fredriksskansgatan avstängd för trafik tills återställning och slutlig asfaltering är utförd. Detta beräknas vara klart under april. Serviceförvaltningen påbörjar arbetet med återställning v 11.
  • Boendetrafik kommer att ledas via cykelvägen som tidigare.

Frågor hänvisas till serviceförvaltningens produktionsavdelning, enhet gata, som ni når via kommunens kontaktcenter 0480 45 00 00.

Tack för att du visar hänsyn i trafiken och förståelse för störningarna under anläggningstiden.

Vad har vi gjort?

  • Kalmar Vatten har byggt ut vatten- och avloppsledningsnätet till exploateringsområdet i Fredriksskans.
  • Även ledningarna till befintliga fastigheter har förnyats.

Ledningsnätet i området var delvis byggt på 50-talet och hade behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Anders Mårtensson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Publicerad: 21 januari 2020