Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Dörbylund VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet i Dörbylund. Gång- och cykelvägen enligt markering i kartan är stängd under tiden. Arbetet pågår september-oktober 2023.

Efter Kalmar Vattens arbete står Kalmar kommun för asfaltering och återställning av gatan.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 25 september 2023
Publicerad: 21 januari 2020