Akut vattenläcka i Borshorva

Berga VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Berga. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår etappvis beräknat under 2017-2022.
Se etappindelningen för Berga härpdf

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Senaste status

Villagatan B beräknas pågå v16-52 2020. Se tidsplan på bilden nedan.

VA-förnyelsen i Berga pausar för semester vecka 27-32. Efter denna tid är vi på annat håll och stärker upp ett annat arbetslag under en period. Preliminär återgång till VA-förnyelsen i Berga, Villagatan, är vecka 43.

Besiktning av utfört arbete

Kalmar Vatten utför alltid en besiktning i form av en kvalitétskontroll (spolning/filmning) av de nya VA-ledningarna innan arbetet avslutas. Besiktningen pågår cirka 4 veckor efter att anläggningsarbetet är slutfört.

För tillfället pågår besiktning i Villagatan B, deletapp A enligt kartbild ovan.

Kommande område som berörs

Jägarevägen – Hjortvägen – Älgvägen – Mårdvägen – Orrstigen – Tjäderstigen – Rådjursvägen – Skogsliden

Se kartbild här.

Rörinspektion av ledningsnätet kommer att utföras under sommaren/hösten. Du som fastighetsägare behöver inte göra någonting.

Anläggningsarbetet kommer att påbörjas till vintern 2020 och beräknas pågå in på hösten 2021, uppdelat i flera deletapper.

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Berga.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 40-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Sara Uhr, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Johan Strömberg, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 23 september 2020
Publicerad: 1 januari 2017