Nordöstra Flygstaden, VA-exploatering

Ledningar för vatten och tryckspill byggs ut i det nya exploateringsområdet Norra Flygstaden, Smedby. VA-ledningsarbetet påbörjas i mars 2020 och väntas pågå till juni 2020. I samband med arbetet kommer trafiken på Flottiljevägen att påverkas under en kortare period.

Den allmänna dagvattenaläggningen kommer under sensommar/höst 2020 att byggas ut med diken och en dagvattendamm för att ordna en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och rening av dagvattnet inom området.

Område som berörs

Del av Smedby 1:3, norr om Dokumentvägen samt del av Flottiljevägen.

VA-ledningsarbetet påbörjas 23 mars 2020 och väntas pågå till juni 2020.

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten bygger ut vattenledningar och tryckspill (LTA) till exploateringsområdet Nordöstra Flygstaden.
  • Kalmar Vatten kommer under sensommar/höst 2020 även att bygga ut diken och anlägga en dagvattendamm som en del av den allmänna dagvattenanläggningen i området.

Kalmar Vatten bygger ut det allmänna VA-ledningssystemet i syfte att tillgodose behovet av VA till den nya bebegyggelsen som planeras inom exploateringsområdet.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Tobias Wieforss, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Publicerad: 23 mars 2020