Tegelviken 2:4/Tisteln 15 m.fl, VA-exploatering och förnyelse

Område som berörs

Falkenbergsvägen – Stensbergsvägen

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten bygger ut VA-ledningar till fastigheterna Tegelviken 2:4 och Tisteln 15 (tidigare del av Sandås 2:7). I samband med utbyggnaden förnyas vatten- och avloppsledningsnätet inom området. Även ledningar för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.

Utbyggnaden utförs i samordning med Kalmar kommun, för att tillgodose behovet av VA-ledningar till planerad bebyggelse inom Tegelviken 2:4 och Tisteln 15.

Förnyelsearbetet utförs för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningar går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda er tomt för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Vi erbjuder denna tjänst via vår webbplats, klicka här för att komma till registreringen. Till dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det gäller verksamheter med störningskänslig verksamhet.

Vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter, men byggarbetet kommer att påverka trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Melina Johansson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 15 februari 2021
Publicerad: 2 mars 2020