Vadstenalund VA-utbyggnad

Senaste uppdatering

VA-arbetet är klart

Kalmar Vatten bygger ut det allmänna (”kommunala”) vatten- och spillvattennätet i Vadstenalund, för att förbättra vattenförsörjningen och avloppslösningen i området. Totalt rör det sig om 13 fastigheter.

Anläggningsarbetena har påbörjats och beräknas pågå i cirka 3 månader (tills mitten/slutet av oktober).

Trafikstörningar kommer att uppstå under byggtiden. Alternativa tillfarter till varje fastighet kommer att ordnas om arbetena blockerar den befintliga. På arbetsplatsen kommer det att finnas personal från Kalmar Vattens produktionsavdelning som kan informera om arbetet.

Nedan hittar du all information som skickats ut och presenterats under arbetet.

Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Publicerad: 1 mars 2019