Kalmars dricksvatten innehåller inga halter av PFAS

Bild

Kalmar Vatten genomför regelbundna mätningar på dricksvattnet för att bevaka kvalitén. Några halter av PFAS har inte detekterats.

Det svenska kranvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Kalmar Vatten följer Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter som alla dricksvattenproducenter måste följa. Regelbundna mätningar genomförs för att säkerställa kvalitén och några halter av PFAS har inte detekterats.

Kalmar har under många år arbetat med att skydda grundvattenförekomsten i Nybroåsen genom att etablera vattenskyddsområden. I riskbedömningen har inga risker som PFAS förekommit.

– Vi är tacksamma för de historiska insatserna som ger dagens goda förutsättningar. Vårt arbete fortsätter där samarbetet mellan kommunen och berörda verksamheter är en framgångsfaktor för att kommande generationer ska kunna dricka ett vatten av högsta kvalité, säger Jörgen Ljungholm, chef för avdelning Dricksvatten på Kalmar Vatten.

Från och med 2026 gäller nya skärpta gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Det svenska gränsvärdet sänks från 90 till 4 nanogram per liter dricksvatten. Kalmar Vatten arbetar redan idag med att implementera rutiner och processer i enlighet med dessa.

Publicerad: 26 januari 2024