IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Kalmar kommuns VA-taxa godkänd

Kalmar Vatten höjer brukningsavgiften med 28 procent samt 10 procent för anläggningsavgiften. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

Fastighetens tjänster

Varför skiljer sig VA-taxan åt mellan kommuner?

Kommunernas olika förutsättningar och utmaningar, så som till exempel storlek, topografi, antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vatten- och avloppsreningsverk gör att VA-taxans struktur och dess avgifter ser olika ut i olika kommuner. De avgifter som tas ut motsvarar de kostnader som respektive kommun har. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa.

Brukningsavgiften för vatten och avlopp i Kalmar kommun ligger strax under snittkostnaden i Sverige.

Publicerad: 19 december 2023