IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Orange week - En vecka fri från våld

Vattenmätare

För att uppmärksamma och engagera alla kalmarbor om det våld som alltför många flickor och kvinnor får utstå lyser Kalmar Vatten upp vattentornet i orange.

25 november är det Orange day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, barnäktenskap, sexköp, trafficking och mord. Våld mot flickor och kvinnor är inte begränsade till en specifik grupp, specifikt politiskt eller ekonomiskt system utan förekommer i samtliga befolkningsgrupper och samhällen världen över.

Orange Day-kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Belysningskampanj

I samband med Orange day sker också 16 days of activism mellan 15 november och 10 december, som fokuserar på könsbaserat våld. Tyvärr är mäns våld mot kvinnor fortfarande vanligt och för att visa att Kalmar Vatten står upp mot detta belyser vi vattentornet i Berga i orange den 24 november till den 11 december.

Publicerad: 23 november 2023