Den 19 november är det Världstoalettdagen. Hur firar ni?

En toalett med rosa bakgrund. Texten "Jag är ingen papperskorg"

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Senast uppdaterad: 17 november 2023
Publicerad: 16 november 2023