Klimatneutral VA-bransch 2030

flicka håller i jordglob

Kalmar Vatten är anslutna till Svenskt Vattens initiativ Klimatneutral VA-bransch 2030, en satsning för att minska klimatavtrycket från VA-organisationernas verksamhet. Vi gör det både för att vara med och driva utvecklingen framåt, och för att få hjälp att nå kommunkoncernens klimatmål.

Vad innebär initiativet Klimatneutral VA-bransch 2030?

Sedan hösten 2022 är det möjligt att ansluta sig till Svenskt Vattens branschgemensamma initiativ Klimatneutral VA-bransch 2030. Syftet är att samla VA-organisationerna i ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från verksamheten.

Netto-noll till 2030

Klimatneutral VA-bransch vill skapa en gemensam riktning, där VA-organisationerna delar kunskap och driver utvecklingen mot ett minskat klimatavtryck. Målet är att den gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas drift ska vara netto-noll till 2030. Målet är utformat i linje med de mål som många VA-organisationer redan satt, liksom med Agenda 2030.

– I vår dagliga drift, när vi producerar dricksvatten och renar avloppsvatten har processerna i sig ett klimatavtryck. Vår energi och kemikalieanvändning innebär också en klimatpåverkan. Med tanke på världsläget är det mer angeläget än någonsin att bli klimatneutrala, säger Birgitta Arnesdotter Landström

Vi på Kalmar Vatten vill vara en självklar del av ett hållbart samhälle och arbetar idag aktivt med att minska våra klimatutsläpp. Genom att ansluta oss till initiativet, får vi draghjälp att nå exempelvis kommunens miljömål samtidigt som vi bidrar till branschens gemensamma vision. Initiativet är helt enkelt ett komplement till pågående arbete och ett sätt att nå resultat snabbare.

Publicerad: 20 juni 2023