Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Kalmar Vatten börjar med anslutningsbesiktning

Bild

Från januari 2023 ska personal från Kalmar Vatten vara med när inkoppling av en fastighets interna ledningar till förbindelsepunkt i fastighetsgräns utförs.

Publicerad: 10 mars 2023