IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Omtänksamma Kalmarbor

Bild

Under 2022 har cyklande, gående och bussåkande Kalmarbor samlat in 8000 kr till WaterAid med stöd av Kalmar Vatten.

Publicerad: 16 december 2022