Klart för byggstart av Kalmarsundsverket

Visualisering av det nya kretsloppsverket som ska byggas i Kalmar.

Kalmar Vatten och Serneke har den 25 augusti tecknat ett entreprenadavtal för byggnation av Kalmarsundsverket. Driftsättning av det nya kretsloppsverket beräknas till slutet av 2026.

Efter många år av förberedelser, juridiska processer och markberedning är det äntligen dags att börja bygga. Investeringsbeslutet i kommunfullmäktige i slutet av maj säkrade förutsättningarna för genomförandefasen genom ett entreprenadavtal i samverkan.

För Thomas Bergfeldt, vd för Kalmar Vatten, är detta en viktig dag:

– Äntligen kan vi komma igång att bygga Kalmarsundsverket! Vi möjliggör framtidens Kalmar genom att bygga ett robust, driftsäkert och flexibelt kretsloppsverk. Det är en nödvändig satsning eftersom vårt nästan 60 år gamla reningsverk varken klarar framtida utsläppskrav, ett växande Kalmar eller den havsnivåhöjningen som är att vänta. Det främsta uppdraget är god vattenrening för minskad övergödning och hela projektet präglas av hållbarhet. Renat avloppsvatten kan återvinnas för olika användningsområden och avlasta dricksvattenförsörjningen, näringsämnen och energi tas tillvara och återförs till kretsloppet. Driften blir både kostnads- och energieffektiv och vi tar höjd för framtida utveckling.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Kalmar Vatten och det goda samarbete vi etablerat under den första fasen av projektet. Nu ser vi alla fram emot att sätta spaden i marken. Tillsammans med våra strategiska underentreprenörer har vi fått ihop ett starkt lag med alla förutsättningar att genomföra ett lyckat projekt. Detta blir Sernekes andra byggstart i Kalmar län, den första i Kalmar stad och ett stort steg för fortsatt etablering i en expansiv region, säger Fredrik Nilsson, arbetschef Serneke Sverige.

Publicerad: 26 augusti 2022