Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Biltvättarhelg 23-24 april

Tvätta bilen på macken istället

Tvättar du bilen på gatan eller på garageuppfarten förstör du vår vattenmiljö. Tvättvatten innehåller flera miljögifter som i värsta fall rinner helt orenat ut i Kalmarsund eller andra vattendrag. Med Biltvättarhelgen vill vi uppmärksamma betydelsen av att tvätta bilen så att tvättvattnet tas om hand på bästa sätt.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar i Sverige direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Publicerad: 20 april 2022