En vecka fri från våld - Orange week

Vattenmätare

För att uppmärksamma och engagera alla kalmarbor om det våld som alltför många flickor och kvinnor får utstå lyser Kalmar Vatten upp vattentornet i orange.

25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen är instiftad av FN och inleder en internationell kampanj för att stoppa våldet mot kvinnor.

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, sexköp, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.
Våld mot flickor och kvinnor är inte begränsade till en specifik grupp, specifikt
politiskt eller ekonomiskt system utan förekommer i samtliga befolkningsgrupper
och samhällen världen över.

Belysningskampanj 25 november till 10 december

Likt många andra städer i Sverige och i övriga världen kommer Kalmar kommun lysa upp utvalda byggnader i centrala Kalmar i orange för att uppmärksamma och engagera alla kalmarbor om det våld som alltför många flickor och kvinnor får utstå. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Publicerad: 25 november 2021