Vattenavstängning på Stensövägen

Vattenavstängning i Lindsdal

Världstoalettdagen den 19 november.

Vattenmätare

Världstoalettdagen (World Toilet Day) handlar om att fira toaletter för allt de gör för oss – från att ta bort vårt avfall till att skydda vår hälsa, säkerhet, värdighet och miljö.

Enligt WHO/UNICEF 2021 saknar 3,6 miljarder människor fortfarande tillgång till en säker toalett. I Sverige har alla tillgång till bra toaletter. Det vill vi uppmärksamma genom att säga tack och ge lite kärlek till våra toaletter och kommunala avloppssystem.

När fel saker spolas ner i toaletten påverkas våra vatten negativt med oönskade konsekvenser för vattenlevande djur och organismer. Dessutom skapas problem i VA-systemen som kostar samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i onödan.

Spola rätt
Publicerad: 19 november 2021