Avstängt vatten - Lindsdal

Kalmar Vatten klara på Tallhagsvägen

Vattenmätare

Vi är nu färdiga med VA-arbetet i Tallhagsvägen och alla besiktningar är utförda och godkända.

Publicerad: 8 november 2021