Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.

Flicka på brygga

Foto: Kari Kohvakka

Vatten är en förutsättning för allt liv, grunden till vår civilisation, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet.

Vatten är liv. Och tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och många av landets kommuner har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning. Att spara på vatten och att använda vatten hållbart har en tydlig koppling till Agenda 2030 och verksamheternas hållbarhetsarbete, och är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor.

I det nationella konceptet ”Hållbar vattenanvändning” har flera VA-bolag tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram ett gemensamt kommunikationskoncept för att inspirera till hållbar vattenanvändning och att spara vatten oavsett var du befinner dig i landet. Konceptet består av olika delar och ett av budskapen är ”Det är bara vatten – det allra viktigaste vi har”.

Publicerad: 1 juli 2021