Avstängt vatten - Lindsdal

Biltvättarhelg 24-25 april

Bild

Tvättar du bilen på gatan eller på garageuppfarten förstör du vår vattenmiljö. Tvättvatten innehåller flera miljögifter som i värsta fall rinner helt orenat ut i Kalmarsund eller andra vattendrag om det får rinna ut på gatan. Med Biltvättarhelgen vill vi uppmärksamma betydelsen av att tvätta bilen så att tvättvattnet tas om hand på bästa sätt.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar i Sverige direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner. Vad hinner du göra i en biltvätt?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerad: 12 april 2021