VA-taxa 2021

Bild

Vid årsskiftet höjdes brukningsavgiften i VA-taxan med fem procent för Kalmar Vattens abonnenter. Anläggningsavgiften fortsätter vara oförändrad.

Publicerad: 1 februari 2021