Inställda vattenmätarbyten som kräver kundkontakt

En medarbetare byter ut vattenmätaren hos en kund.

Alla vattenmätarbyten som kräver kundkontakt ställs in tillsvidare som en försiktighetsåtgärd på grund av risken för spridning av Coronaviruset.

Publicerad: 13 mars 2020