VA-taxan för 2020 antagen av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att anta Kalmar Vattens förslag till ny vatten och avloppstaxa för 2020.

Den nya VA-taxan innebär bland annat en höjning av brukningsavgiften med 6 procent, medan anläggningsavgiften är oförändrad.

Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framförallt de investeringar som genomförs under 2020.

Senast uppdaterad: 2 februari 2020
Publicerad: 17 december 2019