Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kalmar Vatten och Serneke tecknar avtal inför byggandet av Kalmarsundsverket

Kalmar Vatten och Serneke tecknar avtal inför byggandet av Kalmarsundsverket

Bild

Under onsdagen tecknade Kalmar Vatten och Serneke Anläggning ett samverkansavtal inför byggandet av Kalmars nya och viktiga reningsverk, Kalmarsundsverket. Projektet är en av Kalmars viktigaste investeringar någonsin. 

– Det känns otroligt spännande och roligt att vara med och utveckla Kalmar i en av deras största satsningar någonsin för bättre hållbarhet, säger Fredrik Jonsson, VD för Serneke Anläggning.

Samverkansavtalet innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans i hela byggprocessen redan från planeringsfasen med gemensam målsättning, ekonomi och löpande uppföljningar. Under processen tas en budget för projektet fram.

– Detta är ett mycket viktigt projekt för Kalmar, därav känns det helt rätt att genomföra det i samverkansformen partnering, där samtliga nyckelaktörer arbetar tillsammans för projektets bästa. Det kommer att ställas höga krav på framtidens reningsverk och vi vill genom Kalmarsundsverket, i samverkan, skapa ett återvinningsverk som med råge ska kunna möta de framtida hållbarhetskraven, säger Thomas Bergfeldt, VD på Kalmar Vatten.

Byggstart är planerad under våren 2021 och Kalmarsundsverket beräknas stå klart 2025.

För mer information, kontakta:

Magnus Franzén, beställarombud, Kalmar Vatten
Kontakt via kundservice

Senast uppdaterad: 9 september 2021
Publicerad: 5 december 2019